رئیس اداره بازآفرینی محلات شهری در نشست خبری اظهار کرد: بخشنامه مشوق های نوسازی در بافت فرسوده شهری از سوی شرکت بازآفرینی ایران شهرداری شیراز ابلاغ شد.