به گزارش گنجینه فارس در دهمین نشست هیات اندیشه ورز گردشگری استانداری فارس که با حضور فعالین حوزه بوم گردی برگزار شد اساتید به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مدیر خانه هنر ستای...

مدیر موزه تاریخ تجارت جندی شاپور با بیان اینکه در حال حاضر صنایع خلاق به طور گسترده به عنوان یک محرک مهم برای رشد اقتصادی در سراسر جهان شناخته و تبلیغات، معماری، هنر و فرهنگ، ...