به گزارش گنجینه فارس در دهمین نشست هیات اندیشه ورز گردشگری استانداری فارس که با حضور فعالین حوزه بوم گردی برگزار شد اساتید به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مدیر خانه هنر ستای...