کمبود معلم کارآمد و توانمند از جمله مسائل مشترکی است که کشور ما و کشور های مختلف با آن مواجه هستند به‌طوری که با توجه به اهمیت نقش معلم و حضور وی در کلاس‌های درس، شعار امسال ر...