بعد از سالها غفلت از حضور و ازدیاد جمعیت اتباع خارجی به ویژه افاغنه در بافت تاریخی شیراز و تردیدها در جابجایی و ممنوعیت حضور مهاجرین ،سرانجام با وقوع موارد ضدامنیتی موجب شد ت...

فرخ زاده با بیان اینکه یکی از راههای نجات و آبادی بافت فرهنگی و‌تاریخی انتقال خانه و زندگی مسئولین به آن منطقه است خاطر نشان کرد با توجه به وجود جاذبه‌های غنی گردشگری در بافت ...

معاون گردشگری استانداری فارس گفت: بافت قدیم شیراز در قلب و مرکز این کلانشهر قرار گرفته است و حدود دو درصد از مساحت کنونی شهر شیراز را شامل می¬‌شود. ثبت ملی شاید یک گام برای جل...