معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از تعیین تکلیف پروژه موزه منطقه ای خبر داد و افزود در نشستی با حضور استاندار فارس و مدیران ارشد استان موانع اجرایی این پروژه ...

موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز ازسوی ایکوم (کمیته ملی موزه‌های ایران) به‌عنوان یکی از موزه‌های برتر کشور شناخته شد.

مدیر موزه تاریخ تجارت جندی شاپور با بیان اینکه در حال حاضر صنایع خلاق به طور گسترده به عنوان یک محرک مهم برای رشد اقتصادی در سراسر جهان شناخته و تبلیغات، معماری، هنر و فرهنگ، ...