امام جمعه داراب گفت: بدحجابی و کشف حجاب معلول و حیا و عفت علت است، در حالی که عادت کردیم با معلول ها مواجه شویم نه با علت‌ها.