امام جمعه شیراز گفت: در منطقه تاریخی و اطراف حرم حس و حال دهه محرم وجود دارد اما گاهی در سایر مناطق غافل هستیم و ما اگر می خواهیم واقعا نتیجه بگیریم باید این را گسترش دهیم.هدف...