واقعه مباهله با نامه پیامبر(صلی الله علیه وآله) به مسیحیان نجران و دعوت آنان به اسلام شروع شد و در نهایت با عقب‌ نشستن نجرانیان و ایمان‌آوردن عده‌ای از آنان پایان یافت.