جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور،صبح یکشنبه ( ۱۴ آبان ۱۴۰۲) به ریاست آیت الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس جمهور استفاده از ظ...