به گفته استاندار فارس نهمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و قطر آذرماه امسال به میزبانی استان فارس در شیراز برگزار خواهد شد.

دکتر محمدهادی ایمانیه در حکمی مشاور جوان استاندار را منصوب کرد.