دبیر انجمن میراث پریشان کازرون در نشست هیات اندیشه ورز گردشگری استان به تشریح اهمیت حفظ تالاب‌ها و خطراتی که خشک شدن و آلوده شدن آنها برای محیط زیست و جامعه دارد، پرداخت.

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس کازرون را جزء پنج شهرستان نمونه گردشگری استان قلمداد کرد و افزود: هرچه زودتر سند راهبردی و سند عملیاتی شهرستان بازبینی و به ...