هشدار سطح زرد هواشناسی فارس برای مناطق جنوبی و شمالی استان/ در توصیف این هشدار آمده است: زمان شروع فعالیت این سامانه بارشی اواخر وقت چهارشنبه سوم آبان ماه تا پایان صبح جمعه ...