عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از نشانه های بلوغ و رشد یافتگی جامعه را توجه به تفاوت های بین نسلی عنوان کرد و افزود باید تفاوت هایمان با یکدیگر را به چشم مثبت نگاه...

دوره آموزشی کلاسینما با هدف بهبود آموزش و یادگیری ویژه مربیان و والدین در شعبه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی استان فارس برگزار می شود.