مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در نشست فصلی پاییزه مدیران بر لزوم آمادگی ستاد و شهرستان ها برای مدیریت سیلاب تاکید کرد و با بیان اینکه بارندگی های پاییز امسال بیش از نرمال پی...