رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اظهار کرد: مجموع اعتبارات عمرانی استان در سال جاری را 6 هزار و 134 میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال قبل 50 درصد بوده است.