هادیه پرهیزکار کاندیدای مستقل و مردمی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی شیراز و زرقان در پاسخ به سوال خبرنگار گنجینه فارس درباره چرایی عدم حضور در لیست های انتخاباتی ...