هشدار سطح زرد هواشناسی فارس برای مناطق جنوبی و شمالی استان/ در توصیف این هشدار آمده است: زمان شروع فعالیت این سامانه بارشی اواخر وقت چهارشنبه سوم آبان ماه تا پایان صبح جمعه ...

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در نشست فصلی پاییزه مدیران بر لزوم آمادگی ستاد و شهرستان ها برای مدیریت سیلاب تاکید کرد و با بیان اینکه بارندگی های پاییز امسال بیش از نرمال پی...