دکتر ایمانیه در مراسم 13 آبان: شرایط وخیمی که رژیم صهیونیستی در غزه رقم زده باعث شد تا حتی افراد و مجموعه‌هایی که پیشتر سکوت می‌کردند مانند سازمان ملل و سازمان های حقوق بشر هم...