مدیرعامل آبفا شیراز با تلاش و پیگیری مجدانه مسئولان استان فارس، اکنون حدود ۳۵ درصد از کل آب مورد نیاز شیراز از منابع زیرزمینی و مابقی ازطریق منابع سطحی تامین و توزیع می‌ شود.