مدیرعامل آبفا شیراز با تلاش و پیگیری مجدانه مسئولان استان فارس، اکنون حدود ۳۵ درصد از کل آب مورد نیاز شیراز از منابع زیرزمینی و مابقی ازطریق منابع سطحی تامین و توزیع می‌ شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: چاه شماره ۲ خرامه سعدی پس از دو ماه فعالیت شبانه روزی وارد مدار بهره‌برداری شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز خبر داد: برای اولین بار طرح عرضه و فروش پساب از طریق بورس برای سه تصفیه خانه در کل کشور پیش بینی گردیده که شرکت آب و فاضلاب ...