نکوداشت استاد عزت اله رئیسی اردکانی، پدر علم هیدروژئولوژی کشور در سپیدان با حضور گسترده جامعه علمی و مدیران شهرستان سپیدان، محمد فرخ زاده معاون گردشگری استانداری فارس، حبیب شر...