ماه مبارک رمضان فرصتی است برای برگزاری انواع جشنواره های غذا در شیراز از شله زرد گرفته تا انواع غذاهای محلی ایرانی که طرفداران جهانی دارد و میتواند بهانه ای باشد برای آشنایی ن...