محمد فرخ زاده در پیامی به مناسبت انتخاب شیراز به پایتخت محیط زیست ضمن تبریک به مردم استان فارس و کلانشهر شیراز اظهار داشت: از امروز وظیفه ما برای صیانت از محیط زیست در استان ف...