مدیر کل ورزش و جوانان فارس از تجهیز ۱۲ خانه ورزش روستایی در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: این اقدام برای اولین بار به صورت همزمان در سطح شهرستان های فسا، میمند، قیر کارزین، آ...