چهارمین نشست آیینه‌ها که به شناسایی چهره‌های ادبی قرن نهم هجری تا کنون می‌پردازد، با رویکرد آشنایی با سید نظام‌الدین حسینی شاه داعی‌الله شیرازی در سالن غزل تالار حافظ اداره کل...

۴۰ نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر جهان در سال ۲۰۲۳ (براساس عملکرد استنادی در سال ۲۰۲۳ و عملکرد استنادی هیات‌ علمی) قرار گرفتند.

علیرضا چوبینه، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که در زمینه ارگونومی فعالیت های بسیاری داشته و تمام تلاش خود را می‌کند تا پرچم و نام ایران را در مباحث علمی دنیا زنده نگ...