مدیر کل فرهنگی معاونت هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس گفت: ۵ اثر منقول فرهنگی تاریخی شهر شیراز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.