تیم ملی زیر ١۴ سال بانوان، با مربیگری پروانه کران خسروی و با درخشش دو ستاره فارسی و به قهرمانی رسید.