طبق آمار فرودگاه شیراز تاکنون ۱۶۰ هزار نفر، پرواز را برای سفرهای نوروزی انتخاب کرده اند.

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس در جمع خبرنگارا گفت سعی در ساماندهی خدمات فرودگاهی و زیرساخت ها داریم اما گله مندیم که کند پیش میرود