آئین معارفه هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی فارس برگزار شد.