شرکت گاز شیراز ضمن صدور اطلاعیه‎‌ای مبنی بر احتمال قطعی گاز در مناطقی از شیراز از قطعی گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی خبر داد.