نکوداشت استاد عزت اله رئیسی اردکانی، پدر علم هیدروژئولوژی کشور در سپیدان با حضور گسترده جامعه علمی و مدیران شهرستان سپیدان، محمد فرخ زاده معاون گردشگری استانداری فارس، حبیب شر...

محمد فرخ زاده معاون گردشگری استانداری فارس از تصویب شهرستان سپیدان به عنوان منطقه ویژه گردشگری در سفر ریاست محترم جمهور به فارس خبر داد.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در حکمی، سرپرست فرمانداری سپیدان را منصوب کرد.