وضعیت ۲۶ بنگاه اقتصادی استان فارس برای اخذ تسهیلات و رفع مشکلات در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد و تعداد بنگاه‌های اقتصادی حمایت شده فارس از ابتدای سال تاکنون ...

شهردار شیراز با اظهار خرسندی از پیشرفت پروژه‌های کلان گفت: همه ارکان مدیریت شهری باید با عزمی راسخ به رفع موانع و مشکلات پروژه پرداخته تا وقفه‌ای در برنامه زمان‌بندی اجرای پرو...