بیانیه جمعی از اساتید دانشگاه شیراز پیرامون مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوري دوره چهاردهم و حمایت از دکتر سعید جلیلی

آئین گشایش نمایشگاه کار و هدایت شغلی در دانشگاه شیراز با حضور صاحبان صنایع و شرکت‌های تولیدی برگزار شد.

موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز ازسوی ایکوم (کمیته ملی موزه‌های ایران) به‌عنوان یکی از موزه‌های برتر کشور شناخته شد.

۴۰ نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر جهان در سال ۲۰۲۳ (براساس عملکرد استنادی در سال ۲۰۲۳ و عملکرد استنادی هیات‌ علمی) قرار گرفتند.