هادیه پرهیزکار کاندیدای مستقل و مردمی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی شیراز و زرقان در پاسخ به سوال خبرنگار گنجینه فارس درباره چرایی عدم حضور در لیست های انتخاباتی ...

محمد فرخ زاده در دیدار با تسهیلگران گردشگری سلامت ضمن شنیدن مشکلات و درد و دل های آنها، راهبردها و نقطه نظرات حاکمیت برای بهبود مشکلات این حوزه به ویژه تسهیلگران را تشریح کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس گفت: این روزها روی فهرستی از نارضایتی ها کار می کنیم و تقریباً ۷۰ درصد نارضایتی ها مدیریت در آن موضوعیت دارد، یعنی اگر مدیریت بشود نارضایتی کم...