استاندار فارس، با اشاره به برگزاری نشست با معاون اجرایی رئیس جمهور و رؤسای بانک های خصوصی در تهران گفت: در این نشست بانک‌های خصوصی موظف شدند بالغ بر ۵۰ درصد سپرده گذاری مردم ر...