آیین تودیع و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت امور اقتصادی و دار...