باغ نارنجستان قوام شیراز، مجموعه‌ای شامل باغ و عمارت است که برای سالیان‌ سال، محل زندگیِ خاندان دیوان‌سالارِ قوام‌ بود. قدمت ساخت این خانه، که با نام‌ باغ قوام و خانه قوام‌الملک هم شناخته می‌شود، به یک قرن پیش و به دوره حکومت قاجاریه برمی‌گردد. در آن زمان، «قوام‌الملک دوم» حاکم و والی فارس بود.


نارنجستان قوام شیراز

https://ganjinefars.ir/gl/58/gnfrs