کاخ - باغ «شاپوری» که حالا از جاذبه‌های گردشگری شیراز است مانند دیگر باغ‌های ایرانی در زمان ساخت خود، جنبه‌ کارآیی، پویایی و سود‌دهی داشته. در بخش باغِ عمارت شاپوری وجود تعداد زیادی درخت میوه، مانند نارنج و انار، داشتن این جنبه از عملکرد باغ‌های ایرانی را در آن نمایان می‌کند. اما عمارت شاپوری و فضای باغ شاپوری از آنجایی که نشا‌نگر شیوه‌ زندگی، سبک و سلیقه‌ یکی از افراد سرشناس در 80 سال پیش است، دارای اهمیت است.


کاخ شاپوری

https://ganjinefars.ir/gl/57/gnfrs