موزه آب، آب انبار وکیل شیراز مثل هر آب انبار دیگری برای تامین آب مورد نیاز مردم در فصول مختلف سال از جمله فصل تابستان ساخته شده بود. تاریخ ساخت این آب انبار که به سال ۱۱۸۰ هجری قمری باز می‌گردد. یعنی همزمان با ایامی که مسجد وکیل شیراز در حال ساخته شدن بود. آب جمع شده در این آب انبار با نمک پاشی تصفیه شده و در اختیار مردم قرار می‌گرفت. این رویه چندین سال ادامه داشت تا اینکه از اردیبهشت ۱۳۳۱ لوله کشی آب به منازل انجام شد و کم کم آب انبار وکیل و سایر آب انبارهای شهر شیراز از رده خارج شدند.


موزه آب، آب انبار وکیل شیراز

https://ganjinefars.ir/gl/50/gnfrs