پاسارگاد شیراز به نوعی مهد تمدن ایران و در بردارنده یک محوطه باستانی بزرگ است که با گذشت سال های زیاد هنوز مرمت چندانی روی آن صورت نگرفته است. ۲۶۰۰ سال پیش کوروش کبیر، نخستین پادشاه هخامنشی، در دشت مرغاب در نزدیکی شیراز بنا کرد.


پاسارگاد شیراز

https://ganjinefars.ir/gl/48/gnfrs